התחברות באמצעות קוד כניסה

שימו לב שקוד הכניסה מורכב משתי קבוצות מספרים מחוברות במקף, לדוגמא: 653-9872, 6534-908, וכדומה.