חלילית אלט AWR-AP

חלילית אלט מסוג AWR-AP

חלילית אלט של חברת Angel מסוג AWR-AP באיצבוע בארוק.

מחיר 68  ש"ח