סדנת זום להכרות עם השינויים והחידושים באתר קהילה מנגנת

נקיים סדנת זום להכרת השינויים והחידושים באתר קהילה מנגנת

בשנה האחרונה פיתחנו אתר מחודש ומשוכלל יותר לקהילה מנגנת. האתר כולל אפשרויות רבות שלא היו באתר הקודם כמו נגינה בהרכב, משימות חדשות ועוד. בסדנה זו נציג את האפשריות החדשות.